Medlem

Haninge Sportdykarklubb är en ideell förening med ca 100 medlemmar och med hemort i Haninge kommun. Klubben bildades den 29 september 1970 och har sedan starten bedrivit verksamhet för att främja medlemmarnas intresse och utveckling av dykning i alla former.

Klubben är ansluten till Svenska Sportdykarförbundet (SSDF), som är ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Internationellt är SSDF dessutom anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen.

I medlemskapet ingår tillgång till träning i gym och bassäng på klubbens tider, möjlighet att deltaga i klubbens utomhusverksamhet, läger och utflykter, tidningen Sportdykaren, rabatter, förmåner och en särskild dyk-försäkring genom SSDF (se länkar längst ned) m.m.

Klubbens Stadgar 20160308_2

Bli medlem: Fyll i uppgifterna på denna länk: Medlemsansökan HSDK

Nästa steg är att betala medlemsavgiften. Den betalas till Haninge Sportdykarklubbs plusgiro: 79 16-04-2,

eller Swish 1231094572

Som meddelande, skriv ”Medlem” + medlemmens namn

Vi kan inte registrera er som medlem förrän betalningen kommit in. Det är till exempel först då försäkringen börjar gälla, så betala så fort som möjligt.

Om du av någon anledning hellre vill ha en faktura på medlemsavgiften, skicka ett mail till info@hsdk.org, så fixar vi det!

En sammanfattning av hur du ska göra: HSDK Medlemsavgift 2022

När du betalat och blivit registrerad som medlem kommer inloggningsuppgifter till IdrottOnLine där du själv kan uppdatera dina övriga kontaktuppgifter (se instruktioner och information nedan under Personuppgifter).

Medlemsavgifter

Helår 2022 (oförändrat från år 2021):
Ungdom till och med det år du fyller 18 år: 400:- / år
Vuxen > 18år: 600:- / år

Nytillkommen medlem efter 1 oktober:
Ungdom till och med det år du fyller 18 år: 250:-
Vuxen >18 år: 400:-

Dykare anslutna till en annan SSDF-ansluten förening kan få nedsatt avgift, kontakta styrelsen.

SSDF

Eftersom HSDK är en SSDF-ansluten klubb ska klubben rapportera till SSDF när du betalat din medlemsavgift genom att ansöka om licens för dig. Då får du bl.a. tidningen Sportdykaren och en försäkring som kan vara till nytta. Din licens ger även rätt till rabatter.

Vill du kontrollera att din medlemsavgift kommit in och att du fått din licens kan du logga in på SSDF:s webb, se instruktioner här: SSDF:s blogg: medlemskontroll

Personuppgifter och GDPR

Det är ditt eget ansvar att hålla dina uppgifter uppdaterade så att du t.ex. får klubbens mejlutskick. Nedan hittar du en länk som beskriver hur vi lagrar och använder era uppgifter som medlemmar, samt hur du går tillväga för att fylla i/uppdatera dina kontaktuppgifter. Precis som alla andra föreningar så är vi skyldiga att följa en personuppgiftspraxis som överensstämmer med den europeiska dataskyddsförordningen.

IOL-Instruktioner

Från och med 25 maj 2018 ersätts PuL (Personuppgiftslagen) med GDPR (General Data Protection Regulation) Nedan finner du klubbens dokument gällande hantering av personuppgifter samt blanketter för undantag & registerutdrag

HSDK integritetspolicy
HSDK instruktioner personuppgiftshantering
HSDK Begränsning av personuppgiftshantering
HSDK Formulär för begäran av registerutdrag
HSDK Åtgärdsplan för personuppgiftsincidenter

Comments are closed.