Sportdykning

Klubben är, som namnet avslöjar, en klubb med starka rötter inom sportdykning. Historiskt har många dykare fått sin utbildning genom klubbens försorg. Vi anordnar dykutfärder, dykresor läger mm för klubbens medlemmar.

Som medlem i klubben får du god motions- och vattenträning under våra badtider samt möjlighet att följa med på våra klubbdyk på intressanta dykmål.

Till våren planeras fler sportdykarkurser – skicka in din intresseanmälan till nästa kurs redan nu.

Sportdykning grundkurs Open Water kursstart 30/5 resp 29/8
Sportdykarkurs PADI OW

Advanced Open Water kursstart 19/5

Torrdräktskurs kursdatum ej fastställt

Som medlem i klubben kan du fylla andningsluft kostnadsfritt hos:
Oceanic Tech, Vanadisplan 6-8, Stocholm http://www.oceanictech.se/

2013-06-08 15.11.45

För vidare information och anmälan till sportdykarutbildning – skicka din intresseanmälan till klubbens e-postadress info@hsdk.org

Comments are closed.