Bli Medlem

Haninge Sportdykarklubb är en ideell förening med ca 100 medlemmar och med hemort i Haninge kommun. Klubben bildades den 29 september 1970 och har sedan starten bedrivit verksamhet för att främja medlemmarnas intresse och utveckling av dykning i alla former.

Klubben är ansluten till Svenska Sportdykarförbundet (SSDF), som är ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Internationellt är SSDF dessutom anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen.

I medlemskapet ingår tillgång till träning i gym och bassäng på klubbens tider, tidning, rabatter och försäkring genom SSDF (se länkar längst ned), möjlighet att fylla på luft för personligt bruk gratis hos dem vi har avtal med (se fliken Sportdykning), m.m.

Klubbens Stadgar 20160308_2

För att bli medlem, kontakta våra tränare på plats eller mejla oss på info@hsdk.org, ange personnummer och e-post (minderåriga måste även ange målsmans mobilnummer före träning). Snart kommer en faktura på medlemsavgiften som du betalar om du vill fortsätta träna i klubben, samt vid behov inloggningsuppgifter till IdrottOnLine där du ska registrera/uppdatera dina övriga kontaktuppgifter (se instruktioner och information nedan under Personuppgifter).

Klubbens plusgironummer är 79 16 04-2, och vid betalning bör du ange femsiffrigt fakturanummer samt namn.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2018

Helår 2018:
Ungdom till och med det år du fyller 18 år: 400:- / år
Vuxen > 18år: 600:- / år

Nytillkommen medlem efter 1 oktober:
Ungdom till och med det år du fyller 18 år: 250:-
Vuxen >18 år: 400:-

Dykare anslutna till en annan klubb kan få nedsatt avgift, kontakta styrelsen.

SSDF

Eftersom HSDK är en SSDF-ansluten klubb ska klubben rapportera till SSDF när du betalat din medlemsavgift genom att ansöka om licens för dig. Då får du bl.a. tidningen Sportdykaren och en försäkring som kan vara till nytta. Din licens ger även rätt till rabatter.

Vill du kontrollera att din medlemsavgift kommit in och att du fått din licens kan du logga in på SSDF:s webb, se instruktioner här: SSDF:s blogg: medlemskontroll

Personuppgifter och PuL

Det är ditt eget ansvar att hålla dina uppgifter uppdaterade så att du t.ex. får klubbens mejlutskick. Nedan hittar du en länk som beskriver hur vi lagrar och använder era uppgifter som medlemmar, samt hur du går tillväga för att fylla i/uppdatera dina kontaktuppgifter. Precis som alla andra föreningar så är vi skyldiga att följa en personuppgiftspraxis som överensstämmer med personuppgiftslagen PuL.

http://www.hsdk.org/wp-content/uploads/2017/11/IOL-instruktioner-20171114.pdf

Comments are closed.